środa, 25 maja 2016

Konstrukcja balaski z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu gminie nie licząc kilku przypadków.

Stawianie balustrady z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz kilku przypadków.

Ogrodzenie PVC na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane miedzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki z plastyku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno określać gatunek ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji a także planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeżeli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji ogrodzenie PVC na plot i bramę sztachetowa zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane sztachety PVC na ogrodzenie i bramę sztachetowa jest nieprawidłowe z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W przypadku kiedy projektowane ploty plastykowe na plot i bramę ogrodzeniowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz